Λίτσα Καποπούλου

Εν Ονόματι της Μούσας Ερατώς  

Ποίηση  

 

Από τις εκδόσεις Ελκυστής  
 

 

«Ποίηση είναι ο αναστεναγμός

από τα τρίσβαθα της ψυχής,

που ψάχνει πένα να εκφραστεί».

 

«Εν ονόματι της Μούσας Ερατώς

μαγευόμαστε, εμπνεόμαστε.

Στης ποίησής της το ρυθμό

με τα όνειρά μας συναντιόμαστε».

 

Λίτσα Καποπούλου